Quy định chung

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc mà Hungthinhphatgates.vn đặt ra để người sử dụng website tuẩn thủ theo. Khi bạn đã vào website https://hungthinhphatgates.vn/ và sử dụng dịch vụ là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng liệt kê bên dưới và chính sách bảo mật của chúng tôi (xem chính sách bảo mật tại đây).

Quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ bản quyền

Tất cả các dịch vụ, nguyên liệu cấu thành dịch vụ bao gồm quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ hoặc quyền tài sản khách do chúng tôi sở hữu hoặc sở hữu của bên thứ ba đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Bạn không được quyền sử dụng bất cứ một tên thương mại, biểu tượng, nhãn hiệu của hàng hóa, tên miền và các hình thức nhận diễn hàng hóa khác nếu không có được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem đó là sự cản trở, ảnh hưởng và tác động xấu tới sự uy tín của công ty và sẽ giải quyết với sự can thiệp của pháp luật. Chúng tôi đề cao quyền sở hữu trí tuệ của mọi người và tất nhiên yêu cầu người sử dụng cũng vậy. Chúng tôi sẽ chấm dứt truy cập khi thấy có dấu hiệu người sử dụng thực hiện hành vi tải lên, gắn và đăng lên hay lan truyền bất cứ nguyên liệu cấu thành gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ về thương hiệu, bản quyền.

Truy cập sử dụng website

  • Cấm mọi hình thức cá nhân hay tổ chức nào sử dụng bất cứ nội dung hay hình ảnh trên website với mục đích thương mại hoặc trao đổi với bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
  • Những sản phẩn trên Website Hungthinhphatgates.vn chúng tôi chỉ cung cấp chứ không sản xuất cho nên những ý kiến trên website là cá nhân của khách hàng chứ không phải của chúng tôi.
  • Người dùng thực hiện đăng ký tài khoản phải dùng thông tin chính xác để tránh sai sót trong quá trình phục vụ khách hàng. Phái cập nhật thường xuyên khi có bất kì thay đổi nào. Khi tài khoản bị truy cập trái phái thì khách hàng phải báo với chúng tôi để được giải quyết sớm tránh xảy ra xự cố không nên.

Giá sản phẩm và đơn hàng

Sản phẩm bên chúng tôi có mức giá chính xác nhất cho người dùng. Nhưng đôi lúc vẫn có sai sót là giá trên web đôi khi bị sai giá hoặc bị lỗi hiện thị tuy rất ít những vẫn có thể xảy ra. Nếu quý khách đã đặt đơn hàng những sai giá chúng tôi sẽ chủ động liên hệ vớ khách hàng và tiền hành hủy đơn khắc phục lỗi sau đó khách hàng có thể đặp đơn mới.

Quyền điều chỉnh

Tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website: hungthinhphatgates.vn